Print this page

KARINYO BRUTAL ni Richie Valencia Buenaventura

kilabot
ang kagyat na ramdam ng mga nakaulinig sa balita,
tungkol sa adonis na may sakbit na disgrasya;
kung ikaw ay madatung, may propyedad, maykaya,
tumakbo nang matulin papalayo at nandiyan na siya.

ng pagsuyo ang unang naramdaman,
kiliti ng pag-ibig bumubuhay sa laman;
lulusawin ang moog sa pabulong na suyuan,
sabay umang ng punyal sa baul at kalamnan.

ang paghila sa ari-ariang kinamkam,
ang naisahang kadugo, walang malay, walang alam;
sinaklot ng dilim ang kaanak na lumamlam,
pumalahaw ma’y impit, kambal ng pait ang suklam.
ng matronang walang hatid kundi disgrasya,
bawat makaulayaw, tumitirik ang mata;
lulubog, lilitaw, islaw-palitaw ang drama,
bantayang mabuti ang inyong ina, tiyahin, lola.

bayan, nakahanda na ang iyong tahanan
ni Richie Buenaventura
sa kabila ng mahigit dalawang dekadang pagsisikap
sa wakas, abot-kamay, natupad na ang pangarap;
magtago man ang araw, nahahawi rin ang ulap,
panibago nang yugto ang sa ngayo’y hinaharap.

sa kabila ng balde-baldeng luha ng hinagpis,
mga pintas, panlalait, tiim-bagang na tiniis;
umapaw, dumaloy, may panahong natuyo ang batis,
ang makamit ang ninanais ay sadyang buong tamis.

sa kabila ng pangungutya at panawagang bumitaw,
sa kadiliman at madawag, may liwanag pa ring tanaw;
paninindigang hindi natinag, pag-asang mulit’muling napupukaw,
pananampalataya ang sanggalang sa mapang-imbot na tuklaw.

ang sabi ni lola ni dora, ang lahat ay may tamang panahon,
kahit bundok ay papatag, kapag langit ay umayon;
sa kabila ng masalimuot na dalawampu’t limang taon,
bayan, nakahanda na ang tahanang nilalayon.

Read 857 times

About Author

Related items

Login to post comments