Vivid Light Festival at Darling Harbour Vivid Light Festival at Darling Harbour

Gospelipino

by Rey Manaloto

 

Ang Vivid light Festival ay taun-taon ginaganap tuwing gabi sa Darling Harbour at Sydney Opera House. Makikita ang makulay na mga ilaw ng malikhain na may inspiration. Kasabay ang projection at tugtugin ng local at internasyonal na musikero. Nakita ko ito kasama ang aking pamilya noong ika-9 ng Hunyo nitong taon. Nakita ko rin ang karamihan maging matanda o bata anuman ang kultura at lahi ay natutuwang pinapanood ang makulay na ilaw at tunay inaabangan pa nila kada isang oras. Nakita ko rin na kailangan nila ang ilaw ni Hesus na ilaw na sagot sa kadiliman at kasamaan dito sa mundo. “Sinabi ni Jesus sa kanila, “Ako ang ilaw ng daigdig, ang sumunod sa akin ay hindi maglalakad sa kadiliman, siya ay magkakaroon ng ilaw at buhay.”(Juan 8:12).


Ang ilaw ni Hesus ay malinaw at maliwanag at di pabago-bago. Naalala ko ang Principle of Speed of Light ni Einstein na ang bilis ng liwanag ay di nagbabago.” Malachi 3:6 Sapagka’t ako, ang Panginoon, ay hindi nababago,..” . Ang labanan ng dilim at liwanag ay nakikita natin sa mundo pero ang kapangyarihan ng kadiliman ay di makakapanaig sa liwanag. Subukin buksan ang ilaw sa madilim mong kwarto ay agad-agad napapawi ang kadiliman at kahit napakadilim na lugar kahit maliit na liwanag ay kapansin pansin. Wala akong nakitang nagbukas ng kadiliman para mawala ang liwanag sa kwarto.


Ang liwanag ay pagkain ng mga halaman sa hardin. Ginagamit nila ng sinag ng araw at kulay berde ng dahon upang makagawa ng asukal mula sa carbon dioxide at tubig. Itong asukal na ito ay nagagamit para magbigay ng lakas sa halaman upang lumago. Ang proseso na ito ay tinatawag na Photosynthesis. Katulad din ng liwanag ni Kristo ay lumiliwanag sa puso mo upang lumago ka sa iyong pananampalataya.


Anuman ang kulay ng iyong damit ay nakikita at lumilitaw dahil sa liwang ng araw. Ibig sabihin ang liwanag ay gumagawa upang maging maganda ang lahat ng bagay. Marami ang hindi nakakakita sa liwanag ni Hesus dahil hindi nila ito pinapansin.


Pinaalala din nito na tayo ay tinawag na maging ilaw sa mundo habang ipinapakita natin ang ilaw ng Panginoon Hesus sa iba.


“Kayo ang ilaw ng mundo. Isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng bundok na hindi maaring itago. Walang nag-iilaw ng lampara at tinatakpan ito. Sa halip, inilalagay ito sa lalagyan upang magbigay ng ilaw sa buong bahay. Sa parehong paraan, ang inyong ilaw ay lumiliwanag upang makita ng tao ang kabutihan ninyo at papurihan ang Diyos Ama.” (Matthew 5:14-16)


Kung meron kang karagdagang kaalaman tungkol dito o kumento ay mag email lamang sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read 868 times

About Author

Login to post comments

Archive