KARINYO BRUTAL

KONTI PANG PAG-ASA (Salin sa Filipino ng “Just Give Me A Reason” ni Pink)

ni RICHIE VALENCIA
BUENAVENTURA

 

I.
Sa simula pa lang
Ninakaw mo ang puso ko
Walang labang sumuko
Pumayag na makita mo
Ang tunay na ako
Sa ‘yong haplos umayos


II.
Sa ‘yong pagtulog meron kang sinabi
Ni minsa’y di ko narinig dati
Sabihin mo kung ayaw na
Ayaw na sa ‘tin


KORO:
Konti pang pag-asa
Konti lang ay sapat na
Saglit lang
Di wasak
Nabali lang
Magmahalan na muli
Nasa bituin
Nasa sugat ng puso
Di wasak
Nabali lang
At kaya pang magmahalan na muli…


III.
Hindi ko maintindihan
Saan ito nagsimula
Akala’y okey na
(Sa atin ngang lahat)
Ang utak mo’y nagwawala
Mahal, atin pa rin lahat
Sa isip mo lang yan
(Totoo na ito)
Sobrang panaginip lang, oo
Dati ay kayakap ka, bakit
Pagitan nati’y kumot na
Wala nang pagsuyo
Pagsuyong tunay…


KORO 2:
Konti pang pag-asa
Konti lang ay sapat na
Saglit lang
Di wasak
Nabali lang
Magmahalan na muli
Di ako tumigil
Nakaukit ka sa sugat
Di wasak
Nabali lang
At kaya pang magmahalan na muli…


BRIDGE:
Luhang natuyo
Kayang mabuo
Inaagiw tayo
Sapat ang puso
Pinipigil mo
Binubuhos mo
Hindi pa huli ang lahat
(Suko na!)


KORO:
Konti pang pag-asa
Konti lang ay sapat na
Saglit lang
Di wasak
Nabali lang
Magmahalan na muli
Nasa bituin
Nasa sugat ng puso
Di wasak
Nabali lang
At kaya pang magmahalan na muli


(Ulitin ang Koro)
Kaya pang magmahalan na muli
Kaya pang magmahalan na muli
Kaya pa, hindi wasak, nabali lang
Magmahalan na muli….
Tunghayan sa YouTube ang MTV ng salin na ito, inawit ni Franco Rae.

 

Read 865 times

About Author

Login to post comments

Archive